Start

Det nya partiet för hållbar omställning

fortsätter att verka i Söderhamn!

 

SOS-Ställ om Sverige, Söderhamnsinitiativet vill tacka alla er som röstade på oss i kommunvalet 2018


Känner Du, liksom vi, en stark oro över vart vi är på väg, över hur vår planet mår, hur våra barn och barnbarn ska leva sina liv, över allt omänskligt lidande runt om i världen, över hur orättvist resurser fördelas, hur rädsla och brutalitet sprider sig, hur själva grunden för demokratin hotas?

Vi menar att det faktiskt går att ändra på saker och ting. Att allas röster fortfarande räknas. Vi menar att inget annat än ett systemskifte – en samhällsomställning – räcker för att vi ska kunna göra tillräckligt mycket. Vi vet också att den omställningen skulle göra det möjligt att skapa ett bättre samhälle än det vi har idag.


Vi vill att omsorgen om Jorden och människorna och

en rättvis fördelning av resurser ska vara politikens mål.


.


Nyheter och aktuella händelser:

SOS Ställ om Sverige – Söderhamnsinitiativet inbjuder till öppna digitala samtalstillfällen under några vårkvällar om olika angelägna samhälls/framtidsfrågor. 30 min med en kort inledning och sedan samtal där du kan delta eller bara lyssna. 

Bara att klicka på den här länken så kommer du till mötet med rubriken ”Onsdagsmöte SOS”. https://us02web.zoom.us/j/87014692994

SOS stödjer Potatisuppropet och utmanar fler att göra samma sak.

Partiet SOS Ställ Om Sverige – Söderhamnsinitiativet har beslutat att ställa sig bakom Potatisuppropet, för en ökad lokal livsmedelsproduktion, som föreningen Närjord har presenterat.


SOS bidrar till initiativet genom att köpa en andel vilket skapar resurser att köpa utsäde som alla i kommunen som vill odla kan få del av.


SOS utmanar samtidigt andra partier och organisationer/föreningar att göra detsamma och därigenom bidra till att lyfta denna viktiga fråga. Vi förutsätter också att kommunen ger sitt aktiva stöd till initiativet.

 

Sverige är ett av de länder som har lägst självförsörjningsgrad vad gäller livsmedel. Endast ca 50 %. I Coronapandemins spår ser vi nu hur flera länder redan beslutat att inte längre exportera sina jordbruksprodukter. En ökad lokal livsmedelsproduktion i linje med Potatisuppropet är ett första viktigt steg mot en ökad självförsörjning av livsmedel. Det är också en viktig del i den omställning till ett fossilfritt, hållbart samhälle som är absolut nödvändig. 

 

Dagligen möts vi av negativa nyheter om den kris för hälsa och ekonomi som effekterna av Coronapandemin leder till. Potatisuppropet är ett positivt initiativ som kan engagera många, skapa fler jobb, stärka sociala kontakter och bidra till bättre hälsa. 

 

Lennart Renöfält, ordförande

SOS Ställ Om Sverige – Söderhamnsinitiativet


Här kan du läsa mer om Potatisuppropet och hur ni stödjer genom andelsköp: www.narjord.se

samt om den nationella rörelse som startat i Söderhamn: www.potatisuppropet.se

Vill Du engagera Dig?

Kom och gör praktisk politik med oss!

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller särskilda kunskaper. Alla kan vi bidra till en bättre värld. Ditt engagemang behövs!


Kontakta oss för mer information:

info@sosstallomsverige.se

Eller ring: 072-715 57 82


Hjärtligt välkomna!


Boken "Omställningens Politik" är tyvärr slutsåld, men inom kort kommer vi att lägga ut manus för nedladdning.

Här hittar du en kortare sammanfattning.

WHO STARTED IT

CHRIS BRANNON'S STORY


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam placerat nulla ut accumsan vehicula. Ut lacinia, ipsum vitae rutrum blandit,  metus mauris sodales augue.


Learn more

Här kan Du läsa mer om våra fyra viktiga valfrågor:

PDF 4 viktiga valfrågor SOS 2018

Ny logotype:

Vi har enats om följande logotype och grafiska profil

(se nedan).

Vår symbol är Svedjerovan, en historisk gröda i Norden som fungerat som stapelvara genom många århundraden.


Läs mer om svedjerovan här: Svedjerovan.

Ladda ner SOS-logotype här:

SOS logotype Liggande

SOS logotype Stående

SOS logotype Symbol (svedjerovan) med text under

SOS logotype Enbart symbol (svedjerovan)