Läs mer

Läs mer om hållbar omställning lokalt


Här har vi samlat lite mer material som kan komma till nytta:


Läs mer här: Omställningens politik A4

Läs mer här: SOS förslag till 12 principförklaringar

Läs mer här: Omställningens politik Sammanfattning

Läs mer här: Artikel i SöderhamnsKuriren 20 feb 2018

Läs mer här: Södra Norrlands Omställningscentrum

Läs mer här: Föreningen Närjord

Läs mer om omställningsrörelsen


Här har vi samlat lite skrifter och länkar om det nationella och internationella omställningsarbetet:


Skrift om Omställning/Hela Sverige ska Leva

Skriften Sverige ställer om

Hemsida Omställningsnätverket

Hemsida Transition Network Totnes