Om oss

Ett upprop! Ett nödrop!


Omställningens politik är en uppmaning till politisk handling. Vi vill betona att vi har tagit steget att bli politiskt aktiva eftersom vi ser att tiden för att ställa om till en hållbar framtid börjar bli väldigt knapp. Trots att vi alla har fått klara besked om den exceptionellt allvarliga och akuta situation vi befinner oss i går mycket av det som sker i världen idag i motsatt riktning, med ett fortsatt förnekande av situationen och användning av fossila bränslen. Vi kan därför inte längre vänta på att världens makthavare ska ta sitt ansvar.


Vi har också själva arbetat med hållbarhetsfrågorna under en längre tid och insett att detta arbete kommer att förbli ekonomiskt och politiskt marginaliserat. Omställningsarbetet har gjorts med knappa resurser och ideellt engagemang. Vi ser också att det finns gott om lösningar på den uppkomna situationen men att de hindras av ett starkare intresse att bevara den nuvarande samhällsordningen. Det finns alltså en påtaglig konflikt om hur samhället ska styras och vara inrättat som aktualiseras av behovet av en genomgripande samhällsomställning.


Det är vid denna konfliktlinje vi står idag. Det är nu eller aldrig som möjligheten finns att vända utvecklingen. Omställningens politik ska därför också uppfattas som en appell – en vädjan och signal – till alla som oroar sig för framtiden och är beredda att göra vad de kan för att undvika den katastrof vi har blivit varse om.Läs mer här: Omställningens politik A4

Läs mer här: Omställningens politik Sammanfattning

Läs mer här: Artikel i SöderhamnsKuriren 20 feb 2018Är omställningens politik möjlig?


Vi föreställer oss att man egentligen inte behöver ta stegen till genomförande i en bestämd ordning. Det kan naturligtvis hända att man tar flera steg på en gång eller att man börjar med den politiska listan. Men vi tror att det är viktigt att synliggöra den demokratiska och politiska processen i sin helhet och att ha en tydlig idé om hur politiken kan realiseras hela vägen fram till den globala omställning som det slutligen måste handla om.

     Formulerandet av politiken blir aldrig färdigt, aldrig slutgiltigt. Hur politiken kommer att tillämpas är en till stora delar öppen fråga som ska diskuteras fortlöpande i den demokratiska processen.  Detta dokument är ett förslag som ska omformuleras och ändras. Det är själva andemeningen i det.

      Vad som behövs förutom en samlande tankegrund att stå på är givetvis också människors helhjärtade engagemang. Utan det kan ingen samhällsomställning genomföras någonstans. I och med det omställningsarbete som vi har bedrivit fram till denna punkt kan vi se att det faktiskt även finns en sådan grund. Vi märker att det finns gott om människor som vantrivs med att arbeta inom de nuvarande systemen och som vill göra mycket mer än vad dessa system tillåter. Vi märker att omställningens frågor och allvar berör människor på djupet, på ett starkt och kraftfullt sätt.

     Därför är vi också övertygade om att omställningen är politiskt möjlig. Dokumentet är allas egendom, det är nu tillgängligt för vem som helst. 

     Omställningens politik har satts i rörelse.


Anders Persson, Mikael Vallström, Gerd Hedlund Svärd

Söderhamn, februari 2018