Start

Rösta på det lokala partiet för en hållbar

omställning i Söderhamn - och världen!

 

Känner Du, liksom vi, en stark oro över vart vi är på väg, över hur vår planet mår, hur våra barn och barnbarn ska leva sina liv, över allt omänskligt lidande runt om i världen, över hur orättvist resurser fördelas, hur rädsla och brutalitet sprider sig, hur själva grunden för demokratin hotas?

Vi menar att det faktiskt går att ändra på saker och ting. Att allas röster fortfarande räknas. Vi menar att inget annat än ett systemskifte – en samhällsomställning – räcker för att vi ska kunna göra tillräckligt mycket. Vi vet också att den omställningen skulle göra det möjligt att skapa ett bättre samhälle än det vi har idag.


Vi vill att omsorgen om Jorden och människorna och

en rättvis fördelning av resurser ska vara politikens mål.
Vill Du bli medlem i SOS? 100:-/år

till Swishnr 123-559 50 04. (Ange namn och e-post)


Nedan ett utdrag ur artikel från SöderhamnsKuriren 28/10 2021 (Felicia Andersson):


"Partiet SOS, Ställ om Sverige - Söderhamnsinitiativet, kommer att ställa upp i kommunvalet 2022."

 

Förra valet snubblade Ställ om Sverige – Söderhamnsinitiativet (SOS) på mållinjen och var bara några få röster från att knipa en plats i kommunfullmäktige. Nu har partiet tillkännagivit att de kommer satsa på valet 2022.

 

– Det finns ju inte mindre anledning nu, utan snarare tvärtom. Allting går i den riktning som vi inte skulle vilja att det ska, säger Lennart Renöfält, nuvarande ordförande i partiet.

 

Partiet vill verka för en hållbar omställning och i den kommunala politiken vill de visa att det går att tänka annorlunda. Kärlekens etik och omsorgens politik är SOS grundläggande idébas och alla beslut som tas ska övervägas med det här tänket.

 

– Det blir ett sätt att sätta en annan måttstock i händerna på folk, istället för att ha tillväxtmåttet, det ekonomiskt synsättet, som måttstock för besluten. Då inför vi den här omsorgspolitiken och frågan måste värderas utifrån det, säger Mikael Vallström.

 

Gerd Hedlund Svärd och Mikael Vallström var aktiva medlemmar i SOS vid förra valet och kommer även nu att vara delaktiga i årets valrörelse.


Ett annat synsätt behövs till exempel på tillväxt tycker SOS. De menar att konsekvensen för ständig tillväxt är att man offrar naturmiljön för kortsiktiga vinster.

 

– Vi måste tänka att utveckling är något annat. Vi måste mäta något annat, värden för dig och mig, och för naturmiljön, för allt hänger ihop. Egentligen alla stora mål vi har, Parisavtal, miljömål, har kommit till på grund av utmaningar som är en symptom på att vi fokuserat på att vi ska ha tillväxt, säger Andreas Håberg.

 

SOS är partiet som egentligen inte vill vara ett parti, utan vill istället skapa en folkrörelse. Men det är i fullmäktige de behöver finnas för att kunna påverka besluten som tas.


 

Fakta

 

Med en politik för omställning skulle Söderhamn kunna bli först med att:

 

-Garantera alla kommuninvånare ekonomisk trygghet, ekonomisk rättvisa och social välfärd. Söderhamn inför basinkomst för alla.

-Sätta lokalsamhällets och landsbygdens utveckling för globaliseringen. Istället för långväga transporter och avveckling av skolor, affärer och service utvecklas hållbara lokala ekonomier.

-Ta fram lokala omställningsplaner för byar, bygder, orter och stadsdelar. Alla medborgare bjuds in till rådslag om hur en hållbar framtid ska utformas där man bor. Lokala kommundelsnämnder införs där möjlighet finns.

-Ta fram omställningsplaner för kommunens organisationer och verksamheter. Alla företag uppmanas att ta fram liknande planer.

-Säkra livsmedelsförsörjningen med närproducerad, giftfri och ekologiskt hållbar mat. I kommunens skolor och äldreomsorg serveras 100 procent lokala livsmedel.

-Införa nämnder, samråd och rådslag som återför demokratin till lokalsamhället och låter kommuninvånarna vara delaktiga i omställningen till en hållbar, solidarisk och rättvis samhällsutveckling.

 

SOS – Ställ om Sverige, Söderhamnsinitiativet


.


Nyheter och aktuella händelser:

Vill Du engagera Dig?

Kom och gör praktisk politik med oss!

Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet eller särskilda kunskaper. Alla kan vi bidra till en bättre värld. Ditt engagemang behövs!


Kontakta oss för mer information:

info@sosstallomsverige.se

Eller ring: 072-715 57 82


Hjärtligt välkomna!


Boken "Omställningens Politik" är tyvärr slutsåld, men en ny, helt omarbetad upplaga är på gång under våren 2022.

Här hittar du en kortare sammanfattning.

WHO STARTED IT

CHRIS BRANNON'S STORY


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam placerat nulla ut accumsan vehicula. Ut lacinia, ipsum vitae rutrum blandit,  metus mauris sodales augue.


Learn more

Ny logotype:

Vi har enats om följande logotype och grafiska profil

(se nedan).

Vår symbol är Svedjerovan, en historisk gröda i Norden som fungerat som stapelvara genom många århundraden.


Läs mer om svedjerovan här: Svedjerovan.

Ladda ner SOS-logotype här:

SOS logotype Liggande

SOS logotype Stående

SOS logotype Symbol (svedjerovan) med text under

SOS logotype Enbart symbol (svedjerovan)